A-
A+

Szervező

XI. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi

Konferencia és Továbbképzés


2015. február 19. csütörtök, 10:00

Budapest, SYMA Rendezvényközpont

JELENTKEZÉS A KONFERENCIÁRA ITTKETTŐ AZ EGYBEN SZAKMAI NAP

A Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozatának szakmai továbbképzése a

XI. Rockwool Építészeti és Tűzvédelmi Konferencián

Tervezzünk az új OTSZ 5.0 szerint lépésről – lépésre

A VISSZASZÁMLÁLÁS elkezdődött!
2015.március 05.-ével hatályát veszti a korábbi OTSZ, mellyel lezárul egy korszak a hazai tűzvédelem területén és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ 5.0) életbe lépésével elkezdődik az épületek kockázati alapú besorolásán alapuló tűzvédelmi tervezés.
Az új OTSZ felépítésében is eltér a korábbi szabályozástól. A rendeletben találhatóak meg a követelmények, viszont új elem, hogy az OTSZ-hez Tűzvédelmi Műszaki Irányelveket (TvMI) készít el az OKF irányítása alatt működő Tűzvédelmi Műszaki Bizottság, mely irányelvekben a követelményeket kielégítő, megkívánt biztonsági szintnek megfelelő műszaki megoldások és számítási módszerek kerülnek kidolgozásra.
A rugalmasabb, megváltozott szemléletmódú új OTSZ egyre szélesebb lehetőséget biztosít a mérnöki módszerek alkalmazására, valamint azok megfelelőség igazolásához történő felhasználására, egyúttal megnöveli a tervezők felelősségét is az alkalmazott műszaki megoldások, a tervezés során meghatározott bemenő adatok megadása, az építési termékek és építmény szerkezetek kiválasztása tekintetében. Vége annak a korszaknak, amikor elég volt kiolvasni a követelmény értékeket a „tervezési” munka során.
Ma már elengedhetetlen a jogszabályi előírások hierarchiájának és tartalmának, a fogalmak, szabványi előírások, épületszerkezetek tűzvédelmi szempontból lényeges statikai hierarchiájának, építési termékek és építményszerkezetek teljesítmény jellemzői igazolási módjainak, a mérnöki módszerek és az alkalmazásukhoz szükséges bemenő adatok, stb. ismerete, ahhoz, hogy egy létesítmény esetében - figyelemmel a Ptk. iránymutatásaira és a tervezési programra is - a tervező a megfelelő tűzvédelmi teljesítményjellemzővel bíró műszaki megoldást a tervezési folyamat során meghatározza (nem kiválasztás!).
Az MMK Tűzvédelmi Tagozata és a szakmai szervezetek a konferencia program összeállítása során arra törekedtek, hogy gyakorlati oldalról, tematikusan felépített előadásokban mutassák be az egyes építményszerkezetek tervezési és kiválasztási elveit, miként kell azokat a teljesítmény orientált tervezésben kiírni, terveken feltüntetni és a megfelelőségük igazolásának milyen lehetséges módjai vannak.
Kettő az egyben szakmai nap: Továbbképzés egyben konferencia
Már a tervezett program struktúrájából is jól látható, hogy nem egy hagyományos konferenciáról lesz szó, hanem 8x45 perc időtartamú mérnökkamarai szakmai továbbképzésről, mely gyakorlati szakmai válaszokat kíván adni elsősorban az építészeti tűzvédelem területén tevékenykedő tűzvédelmi szakértők, tervezők számára, megszólítva a statikus- és építésztervezőket, valamint hatósági oldalon dolgozókat egyaránt.
A többi érintett szakember részvételét a szakmai szervezetek – a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete, a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és a Rockwool Hungary Kft. - együttműködése teszi lehetővé.


A szakmai fővédnökségre a BM OKF részéről Dr. Bakondi György tű. altábornagy, főigazgató úr lett felkérve a szervező Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata részéről.

Szervezők:

Budapesti és Pest-megyei Mérnöki Kamara
Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata

Szakmai támogatók:

Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozata,
Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete,
TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

Média Partner:

Katasztrófavédelmi Szemle és Magyar Építéstechnika

Kreditpontok:

A Magyar Építész Kamarai tagok részére 2015/3 számon: 2 pont

A Magyar Mérnöki Kamarai tagok részére akkreditáció folyamatban

Részvételi feltételek:

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött.

Kedvezményes részvételi díj előregisztráció esetén:


Részvételi díj a helyszínen fizetve:

Bruttó 8 000 Ft


Bruttó 12 000 Ft
MMK és MÉK Tűzvédelmi, az MMK  Tartószerkezeti tagozatának tagjai, valamint az ÉMI munkatársai, a tűzvédelmi, építésügyi, építésfelügyeleti hatósági területen dolgozók, és szakirányú oktatásban részvevő oktatók

Tűzvédelmi szakemberElőregisztrációval díjmentes


Rockwool egyedi bírálata alapján díjmentes


 

TSZVSZ, TMKE tagok valamint Ybl, BME, Zrínyi és KOK tűzvédelmi képzésein résztvevő hallgatók

Bruttó 4 000 Ft


A katasztrófavédelem, a közigazgatás és a társasházi képviselők részére a Rockwool Hungary Kft. átvállalja a konferencia részvételi díjat

A konferencia résztvevők a TFH+E szakkiállítást díjmentesen tekinthetik meg. 

A továbbképzés/konferencia programja:
Regisztráció 9:00-10:00

Megnyitó:    
Lengyelfi László ny. tű alezredes a MMK Tűzvédelmi Tagozatának elnöke
Levezető:    Lestyán Mária, TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség

1 Blokk – Kezdeti lépések – felelőségi kérdések  10:00-12:15

1X60 perc Kockázati osztály meghatározása a gyakorlatban az új OTSZ szerint
Előadó: Heizler György ny. tű. ezredes, a Védelem, Katasztrófavédelmi szemle főszerkesztője

1x30 perc Tervezői felelősség, ki miért felel az új OTSZ, Ptk. és a közelmúlt jogszabályi változásai alapján.
Előadó: Lestyán Mária, TSZVSZ Építészeti Tűzvédelmi Tagozat vezető
1X45 perc Tervezzünk tartószerkezetet és aktív oltó renszert az új OTSZ szerint
Előadó: Kulcsár Béla Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar - Tűz és Katasztrófavédelmi Intézet, okl. építészmérnök, tűzvédelmi szakmérnök

Kávé szünet: 12:15-13:00
2 Blokk - Szerkezet tervezés  13:00-15:15
1X45 perc Tervezzünk tűzgátló szerkezetet az új OTSZ és TvMI szerint
Előadó: Dr. Takács Lajos Gábor docens, BME Épületszerkezettani Tanszék, a Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozatának elnöke

1X45 perc Tervezzünk külső térelhatároló szerkezetet az új OTSZ szerint
Előadók: Tóth Péter Tűzvédelmi Laboratórium vezetője és Geier Péter Tűzvédelmi Laboratórium vezető helyettes, Építésügyi Minőségellenőrző Innováció Nonprofit Kft.,

1x45 perc Tervezzünk szakipari szerkezetet az új OTSZ szerint
Előadó: Marlovits Gábor TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Építészeti Tűzvédelmi Tagozat

Kávé szünet: 15:15-15:45
3 Blokk – Menekülés, mentés feltételeinek biztosítása  15:45-17:15
1x45 perc Tervezzünk hő- és füstelvezetést az új OTSZ szerint
Előadó: Nagy Katalin, Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesületének elnöke

1X45 perc Tervezzünk menekülést, mentést az új OTSZ szerint
Előadó: Lengyelfi László ny. tű alezredes a MMK Tűzvédelmi Tagozatának az elnöke

Részvételi/kamarai igazolások kiadása a továbbképzés/konferencia végén történik!
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Miért fontos, hogy részt vegyek a továbbképzésen / konferencián?

Építész tervező: Az épületbe betervezésre kerülő tűzvédelmi szempontból is megfelelő konkrét építési termékek és építményszerkezetek meghatározásáért első sorban az építész tervező a felelős. Fontos ismerni a vonatkozó előírásokat, a megváltozott tervezési felelősségi köröknek megfelelő tervezési folyamatokat, mit kell tartalmazni a terveknek, mikor kötelező és mikor ajánlott tűzvédelmi tervező, szakértő bevonása. Ki jogosult a tűzvédelmi teljesítményjellemzők meghatározására? Miként tudja a megfelelő teljesítményjellemzőket igazolni és a nem megfelelően megválasztott építési termék okán a tűzvédelmi bírságot elkerülni.

Tűzvédelmi szakértő, tervező: Jogszabály-ismeret bővítés, különös tekintettel az új OTSZ 5.0 általi változásokra, megfelelő mélységű szakmai ismeret anyag az építményszerkezetek tűzvédelmi teljesítmény jellemzőjének meghatározása, igazolása területén, kitérve a tűzvédelmi tervező, szakértő által készíthető nyilatkozatokra.
Kivitelező, felelős műszaki vezető: A beépítés kerülő építési termék, építményszerkezet vonatkozásában kivitelező, felelős műszaki vezető is felelős a tűzvédelmi előírások betartásáért. Sok esetben jogszabályi előírás a felelős műszaki vezető nyilatkozattételi kötelezettsége, valamint a megfelelő teljesítménynyilatkozatok, megfelelést igazoló egyéb dokumentumok meglétéért és az építési naplóhoz történő csatolásáért is felel. Kiemelten fontos ismerniük, hogy az egyes építési termékek, építményszerkezetek teljesítményjellemzői milyen módon és ki által igazolhatóak.
 
Építésügyi, építésfelügyeleti hatóság, tűzoltó szakhatóság: Az épületek engedélyeztetése, használatbavétele, építésfelügyeleti eljárás keretében történő vizsgálata során, fontos tudni, hogy mit kellene tartalmazni a terveknek engedélyezési fázisban, kiviteli terv fázisban, és milyen igazolási módok vehetők figyelembe az egyes építési termékek, építményszerkezetek megfelelőségére, mit kell csatolni pl. az elektronikus építési naplóhoz, használatbavételi eljáráshoz.

MMK Tűzvédelmi Tagozat tagja: A tervezéshez nélkülözhetetlen információkon túl, akkreditáció esetén a szakmagyokorlás feltételeként előírt éves szakmai továbbképzést is biztosítja a rendezvény.